ناشر مجلات ماهنامه

اولويت بندي سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات و سود بردن از آن

267

اولویت بندي سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات و سود بردن از آن

 

گروه سيستم هاي اطلاعاتي و محاسباتي، دانشگاه برانل

مترجم:سعید صفارائی   دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات

منبع:www.edi.ir

      كلمات كليدي: ملاك بندي، راهكار فن آوري اطلاعات، ارزيابي، تجزيه و تحليل سرمايه گذاري، سوددهي.

     چكيده: با وجود اين كه بسياري از شركت ها روز به روز بر هزينه هاي صرف شده براي فن آوري اطلاعات مي افزايند (به اين منظور كه در بازارهاي مربوط به خود، امتياز و سود رقابت آميز‌ (چشم گيري) به دست آورند) اما بسياري از مطالعات اين گونه نشان داده اند كه سود حاصله از فن آوري اطلاعات بسيار كمتر از حد انتظار مي باشد. مديران اغلب با اين معما رو برو هستند كه چگونه سرمايه گذاري هاي خود را ارزيابي كرده و حداكثر سود حاصله از فن آوري اطلاعات را محاسبه كنند. دليل اين مشكل را بايد در ادبياتی جستجو كرد كه مربوط به ابعاد فني و اجتماعي (انساني و سازماني) به همراه استفاده بهينه از فن آوري اطلاعات مي باشد. ناتواني مديران در تعيين هزينه هاي صحيح استفاده بهينه از فن آوري اطلاعات مربوط به نداشتن دانش و درك كافي از هزينه هاي مربوط به IT‌ و اندازه گيري ميزان سود دهي آن مي باشد.

      اين مقاله از يك زاويه ديد عملي و سودمند درباره ي ارزيابي سرمايه گذاريIT/IS بحث مي كند و بهترين شيوه سود بردن از اين نوع سرمايه گذاري را مورد بررسي قرار مي دهد. اين بحث بر اساس ادبيات مربوط به IT‌ مي باشد و نيز اطلاعات گرفته شده از تحقيقات پيش رونده توسط نويسندگاني كه در اين شركت ها و در بخش هاي مربوط به داروسازي و سخت افزار كامپيوتر دست دارند.

                       براي مطاله مقاله به شكل مبسوط به مجله

                               مراجعه فرماييد.در تاريخ : يكشنبه 10 بهمن 1389 ساعت 11:20:42

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.