امروزه سازمان هاي پيشرفته ی اقتصادي ـ اجتماعي ، افزون بر اينكه منابع خود را به توليد و توزيع اختصاص مي دهند‌، توجه ويژه اي نيز به منابع حاصل از توسعه تبادل اطلاعات درون و برون سازماني خود دارند، زيرا مديريتي كه با بازارهاي رقابتي رو به گسترش مواجه است تمايل به كار آمد شدن ابزارهاي نوين و سودمند اداره اطلاعات دارد. تجارت الكترونيكي (e-Business) تكنولوژي تازه اي را ارايه نمي كند بلكه راه و روش نويني براي مديريت اطلاعات پيشنهاد مي نمايد زيرا كسب اطلاعات دقيق،به موقع و پردازش در بهترين زمان ، پيش نياز اداره هر سازمان و دانش هر شخص بوده و همين توانايي ‌، مشخصه شركتهاي پويا ،‌سودآور و كار آفرين و افراد بهنگام است. ماهنامه ي تخصصي تجارت الكترونيك و رايانه بر آن است كه با فراهم نمودن تازه ترين خبرها و دست آورد هاي دانش هاي مربوطه‌، روند پيگيري و گسترش اين فناوري در ايران زمين را شتاب بيشتري دهد.


عناوین برخی از مجلات


شماره 86
جستجو در سایت

در این قسمت موارد مورد نظر را در سایت بیابید

سایر مطالب

طرح سکوی تجارت الکترونیک پست در استان مرکزی اجرا می شود

سرپرست پست استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح سکوی تجارت الکترونیک پست گفت: در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۶ میلیون مرسوله از استان مرکزی جا به جا شده که حدود ۳ میلیون آن مرسوله صادره و ۳ ...

نیلسو؛ استارتاپ ایرانی در مقیاس جهانی

ماجرای پلتفرم هوشمند نیلسو از آنجایی شروع شد که یک ...

امتیاز «موبایل مسافری» قابل واگذاری نیست

«علی رهبری» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت اعلام کرد، امتیاز «موبایل مسافری» قابل واگذاری نیست. گروه IT: «علی رهبری» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ...

7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM